PGD Điện Nam, Điện Ngọc

  • Địa chỉ: thôn Cẩm Sa, Xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: 0510 394 7177
  • Số Fax: 0510 394 7178
  • Thông tin thêm: Đỗ Minh Hồng - Phó phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Điện Nam, Điện Ngọc


Các chi nhánh khác