Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Thái Nguyên

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 1 địa điểm, ...

  • Thành Phố Thái Nguyên
  • Chi Nhánh Thái Nguyên

    Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại quận/huyện của Thái Nguyên