Vietcombank Chi nhánh Gia Lai

 • Địa chỉ: 33 Quang Trung, Phường Hội Thương, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
 • Số điện thoại: 026 9387 5566
 • Số Fax: 026 9382 8592
 • Thông tin thêm: Giám đốc: Đỗ Thị Việt Hằng

Các dịch vụ tại Chi nhánh Gia Lai ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Gia Lai

Vietcombank gần Chi nhánh Gia Lai