Vietcombank Chi Nhánh Hải Dương

 • Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Lương Bằng, Phường Bình Hàn, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
 • Số điện thoại: 032 0389 1131
 • Số Fax: 022 0389 1807
 • Thông tin thêm: Giám đốc: Nguyễn Xuân Cao Cường

Các dịch vụ tại Chi Nhánh Hải Dương ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi Nhánh Hải Dương

Vietcombank gần Chi Nhánh Hải Dương