Chi Nhánh Sài Gòn ngân hàng Vietcombank

  • Địa chỉ: Số 69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3835 9323 - 028 3835 9262
  • Số Fax: 028 3832 5041
  • Thông tin thêm: Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi Nhánh Sài Gòn


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi Nhánh Sài Gòn ngân hàng Vietcombank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác