PGD Ninh Hòa ngân hàng Vietcombank

  • Địa chỉ: Số 668 đường 2 tháng 4, tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 0258 3634 969
  • Số điện thoại cũ: 058 3634 969 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0258 3634 979
  • Số Fax Cũ: 058 3634 979
  • Thông tin thêm: Huỳnh Thái Khoa - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Ninh Hòa


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của PGD Ninh Hòa ngân hàng Vietcombank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác