Chi nhánh Vietcombank Nam Định

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tỉnh Nam Định. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng ngoại thương tại Nam Định tập trung ở Thành Phố Nam Định có 2 địa điểm, Huyện Ý Yên có 1 địa điểm, Huyện Hải Hậu có 1 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Nam Định

Thành Phố Nam Định
Huyện Hải Hậu
  • PGD Hải Hậu

    TDP số 01, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thành Phố Nam Định
Huyện Ý Yên
  • PGD Ý Yên

    Ô M56 Cụm Công nghiệp làng nghê thương mại dịch vụ phía nam thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Nam Định