Ngân hàng Vietcombank Phú Thọ

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Phú Thọ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Việt Trì 2 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Vietcombank Phú Thọ


  • Thành Phố Việt Trì
  • Chi Nhánh Việt Trì

    1606A đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

  • PGD Hùng Vương

    1274 ĐL Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Phú Thọ