Vietcombank PGD Bố Trạch

 • Địa chỉ: Số 348 Hùng Vương, Tiểu Khu 2, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình.
 • Số điện thoại: 023 2361 1789
 • Số Fax: 023 2367 8333
 • Thông tin thêm: Trưởng phòng: Trương Mạnh Tiến
 • Trực thuộc: Chi Nhánh Quảng Bình

Các dịch vụ tại PGD Bố Trạch ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Bố Trạch

Vietcombank gần PGD Bố Trạch