Chi nhánh Vietcombank Tây Ninh

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Tây Ninh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng ngoại thương Vietcombank tại Tây Ninh tập trung chủ yếu ở Thị Xã Tây Ninh có 1 địa điểm, Huyện Gò Dầu có 1 địa điểm, Huyện Hòa Thành có 1 địa điểm, Huyện Tân Châu có 1 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Tây Ninh

Thị Xã Tây Ninh
 • Chi Nhánh Tây Ninh

  Số 313, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Huyện Gò Dầu
 • PGD Gò Dầu

  Số 9-9A đường Hùng Vương, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Huyện Hòa Thành
 • PGD Hòa Thành

  Số 1-3 đường Trương Quyền, khu phố II, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Huyện Tân Châu
 • PGD Tân Châu

  Số 119 Khu phố 2, đường Trần Văn Trà, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu,Tây Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Tây Ninh