Chi nhánh Vietcombank Trà Vinh

Ngân hàng ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng ngoại thương tại Trà Vinh tập trung ở Huyện Càng Long có 1 địa điểm, Thị Xã Trà Vinh có 1 địa điểm, Huyện Tiểu Cần có 1 địa điểm, Huyện Duyên Hải có 1 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank Trà Vinh

Trà Vinh
 • Chi Nhánh Trà Vinh

  Số 05 Lê Thánh Tôn, Phường 2, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Tiểu Cần
 • PGD TIỂU CẦN

  Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

Càng Long
 • PGD Càng Long

  Khóm 5, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Duyên Hải
 • PGD DUYÊN HẢI

  Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Trà Vinh