Ngân hàng Vietcombank Huyện Giá Rai Bạc Liêu

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Huyện Giá Rai Bạc Liêu

PGD Hộ Phòng
  • PGD Hộ Phòng

    239Ql 1A, Khóm 9 Ấp 2, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu