Ngân hàng Vietcombank Huyện Quế Võ Bắc Ninh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quế Võ.

  • PGD QUẾ VÕ

    Lô G1 Khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh