Ngân hàng Vietcombank Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng VCB có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Thanh Khê. Trong đó có 2 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Thanh Khê Đà Nẵng

Vietcombank PGD Hùng Vương
  • PGD Hùng Vương

    325 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.

  • Vietcombank PGD Thanh Khê
    • PGD Thanh Khê

      289 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.