Ngân hàng Vietcombank Tây Hồ Hà Nội

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Tây Hồ. Trong đó có 1 chi nhánh3 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Tây Hồ Hà Nội

Vietcombank PGD Hồ Tây
  • PGD Hồ Tây

    Số 82 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

  • Vietcombank Chi nhánh Tây Hồ
    • Chi nhánh Tây Hồ

      Số 565 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội