Ngân hàng Vietcombank Thanh Trì Hà Nội

Ngân hàng Ngoại thương có tổng cộng 0 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Trì.

Chi nhánh Vietcombank ở Thanh Trì Hà Nội