Ngân hàng Vietcombank Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.