Ngân hàng Vietcombank Quảng Trạch Quảng Bình

Ngân hàng Vietcombank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Quảng Trạch. Trong đó có 2 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Quảng Trạch Quảng Bình

Vietcombank PGD Quảng Trạch
  • PGD Quảng Trạch

    Số 39 Đường Hùng Vương, Khu Phố 2, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình