Ngân hàng Vietcombank Huyện Duy Xuyên Quảng Nam

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Duy Xuyên.

  • PGD Duy Xuyên

    Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam