Ngân hàng Vietcombank Bình Sơn Quảng Ngãi

Ngân hàng Vietcombank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Bình Sơn. Trong đó có 1 chi nhánh1 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Bình Sơn Quảng Ngãi

Vietcombank PGD Bình Sơn
  • PGD Bình Sơn

    181 Phạm Văn Đồng, Tdp 6, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

  • Vietcombank Chi Nhánh Dung Quất
    • Chi Nhánh Dung Quất

      Kcn Đông Dung Quất, Kkt Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.