Chi nhánh Vietcombank Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Móng Cái. Trong đó có 1 chi nhánh1 phòng giao dịch

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh

PGD Hùng Vương
  • PGD Hùng Vương

    Số 02, đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

  • Chi Nhánh Móng Cái
    • Chi Nhánh Móng Cái

      Số 05, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh