Ngân hàng Vietcombank Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Móng Cái. Trong đó có 1 chi nhánh1 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh

Vietcombank PGD Hùng Vương
  • PGD Hùng Vương

    Số 02, Đường Vân Đồn, Phường Trần Phú, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.

  • Vietcombank Chi Nhánh Móng Cái
    • Chi Nhánh Móng Cái

      Số 05, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.