Ngân hàng Vietcombank Hưng Hà Thái Bình

Ngân hàng Ngoại thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hưng Hà.

Chi nhánh Vietcombank ở Hưng Hà Thái Bình

Vietcombank PGD Hưng Hà
  • PGD Hưng Hà

    Khu Nhân Cầu 3, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình