Vietcombank Chi nhánh Kinh Bắc

 • Địa chỉ: Tòa Nhà Long Phương, Số 370 - 372 Đường Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
 • Số điện thoại: 022 2381 8828
 • Số Fax: 022 2390 6910
 • Thông tin thêm: Giám đốc: Lê Nho Ích

Các dịch vụ tại Chi nhánh Kinh Bắc ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Kinh Bắc

Vietcombank gần Chi nhánh Kinh Bắc