Ngân hàng Vietcombank PGD TỪ SƠN

  • Địa chỉ: 93 Phố Mới, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0222 3760 172
  • Số Fax: 0222 3760 176
  • Thông tin thêm: Trần Minh Nguyệt, Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD TỪ SƠN


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của PGD TỪ SƠN ngân hàng Vietcombank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác