Vietcombank PGD Khu Công Nghiệp, Đô Thị Và Dịch Vụ Vsip Bắc Ninh

 • Địa chỉ: 11 Đại Lộ Hữu Nghị, Khu Đô Thị Và Dịch Vụ Vsip Bắc Ninh, Xã Phù Chuẩn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
 • Số điện thoại: 022 2376 5168
 • Số Fax: 022 2376 5163
 • Thông tin thêm: Phó trưởng phòng: Trịnh Đức Trung Kiên
 • Trực thuộc: Chi nhánh Bắc Ninh

Các dịch vụ tại PGD Khu Công Nghiệp, Đô Thị Và Dịch Vụ Vsip Bắc Ninh ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Khu Công Nghiệp, Đô Thị Và Dịch Vụ Vsip Bắc Ninh

Vietcombank gần PGD Khu Công Nghiệp, Đô Thị Và Dịch Vụ Vsip Bắc Ninh