Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh

 • Địa chỉ: Ngã 6, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
 • Số điện thoại: 022 2381 1880
 • Số Fax: 022 2381 1848
 • Thông tin thêm: Giám đốc: Bùi Thị Ngọc Bích

Các dịch vụ tại Chi nhánh Bắc Ninh ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bắc Ninh

Vietcombank gần Chi nhánh Bắc Ninh