Chi nhánh Vietcombank Bến Tre

Ngân hàng Vietcombank hiện có 1 chi nhánh đặt trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank địa chỉ ở Thành Phố Bến Tre của Bến Tre

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Bến Tre

Thành Phố Bến Tre
  • Chi nhánh Bến Tre

    Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Bến Tre