Chi nhánh Vietcombank Thành Phố Bến Tre Bến Tre

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Thành Phố Bến Tre Bến Tre

Chi nhánh Bến Tre
  • Chi nhánh Bến Tre

    Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre