Vietcombank Chi Nhánh lào Cai

 • Địa chỉ: Số 79 Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
 • Số điện thoại: 021 4382 8396 - 021 4382 8265
 • Số Fax: :02 1438 28261 - 021 4382 8326
 • Thông tin thêm: Giám đốc: Đặng Việt Hùng

Các dịch vụ tại Chi Nhánh lào Cai ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi Nhánh lào Cai

Vietcombank gần Chi Nhánh lào Cai