Chi nhánh Vietcombank Lào Cai

Ngân hàng ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lào Cai. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Vietcombank tại Lào Cai chủ yếu đặt ở Thành Phố Lào Cai có 3 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
 • Chi Nhánh lào Cai

  Số 79 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Huyện Sa Pa
 • PGD Sa Pa

  số 575 đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
 • PGD Cam Đường

  Số 502 đường Hoàng Quốc Việt, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 • PGD Kim Tân

  Số 511 đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Lào Cai