Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Vietcombank Lào Cai

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lào Cai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lào Cai 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Vietcombank Lào Cai


  • Thành Phố Lào Cai
  • Chi Nhánh lào Cai

    Số 79 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Lào Cai