Vietcombank Khách Sạn Hoa Đồng Tiền

 • Địa chỉ: Số 76 Đường Bình Minh, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 023 8382 4901và02383824905
 • Số Fax: 023 8382 4904
 • Thông tin thêm: Nguyễn Văn Hải - Phó phụ trách

Các dịch vụ tại Khách Sạn Hoa Đồng Tiền ngân hàng Vietcombank

 • Rút tiền tại ATM
 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Khách Sạn Hoa Đồng Tiền

Vietcombank gần Khách Sạn Hoa Đồng Tiền