Chi nhánh Vietcombank Nghệ An

Ngân hàng Vietcombank có tổng cộng 14 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Nghệ An. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng ngoại thương tại Nghệ An tập trung ở Thành Phố Vinh có 10 địa điểm, Thị Xã Cửa Lò có 2 địa điểm, Thị Xã Thái Hoà có 1 địa điểm, Huyện Diễn Châu có 1 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank Nghệ An

Vinh
Diễn Châu
 • PGD Diễn Châu

  Kiot Số 4 - Trung Tâm Tm Mường Thanh, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Vinh
 • Chi Nhánh Vinh

  Số 9, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Thái Hoà
 • PGD Thái Hòa

  Số 68 Đường Nguyễn Trãi, Thị Xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An.

Vinh
 • PGD Nguyễn Sỹ Sách

  Số 68B Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 • PGD Hưng Dũng

  Số 39, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 • Chi Nhánh Trung Đô

  Số 09 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cửa Lò
 • PGD Cửa Lò

  Số 16, Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

Vinh
 • PGD Trung Đô

  Số 205 Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 • PGD Chợ Vinh

  Số 48 Đường Thái Phiên, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

 • PGD Quán Bàu

  Số 58 Đường Nguyễn Trãi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

 • PGD Nguyễn Thị Minh Khai

  Số 76 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 • PGD Hồng Sơn

  Số 48 Đường Thái Phiên, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 • PGD Số 2

  Số 205 Lê Duẩn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cửa Lò

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Nghệ An