Vietcombank Nghệ An

Ngân hàng Vietcombank có tổng cộng 14 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Nghệ An. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng ngoại thương tại Nghệ An tập trung ở Thành Phố Vinh có 10 địa điểm, Thị Xã Cửa Lò có 2 địa điểm, Thị Xã Thái Hoà có 1 địa điểm, Huyện Diễn Châu có 1 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank Nghệ An

Vinh
Diễn Châu
 • PGD Diễn Châu

  Kiot Số 4 - Trung Tâm Tm Mường Thanh, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Vinh
 • Chi Nhánh Vinh

  Số 9, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Thái Hoà
 • PGD Thái Hòa

  Số 68 Đường Nguyễn Trãi, Thị Xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An.

Vinh
 • Chi Nhánh Trung Đô

  Số 09 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

 • PGD Nguyễn Sỹ Sách

  Số 68B Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 • PGD Hưng Dũng

  Số 39, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Cửa Lò
 • PGD Cửa Lò

  Số 16, Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

Vinh
 • PGD Trung Đô

  Số 205 Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 • PGD Chợ Vinh

  Số 48 Đường Thái Phiên, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

 • PGD Quán Bàu

  Số 58 Đường Nguyễn Trãi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

 • PGD Hồng Sơn

  Số 48 Đường Thái Phiên, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 • PGD Số 2

  Số 205 Lê Duẩn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

 • PGD Nguyễn Thị Minh Khai

  Số 76 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Cửa Lò

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Nghệ An