Chi nhánh Vietcombank Nghệ An

Ngân hàng Vietcombank có tổng cộng 14 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Nghệ An. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng ngoại thương tại Nghệ An tập trung ở Thành Phố Vinh có 10 địa điểm, Thị Xã Cửa Lò có 2 địa điểm, Thị Xã Thái Hoà có 1 địa điểm, Huyện Diễn Châu có 1 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Nghệ An

Thành Phố Vinh
Huyện Diễn Châu
 • PGD Diễn Châu

  Kiot số 4 - Trung tâm TM Mường Thanh, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An

Thành Phố Vinh
 • Chi Nhánh Vinh

  Số 9, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • PGD Nguyễn Sỹ Sách

  Số 68 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • Chi Nhánh Trung Đô

  Số 09 Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thị Xã Thái Hoà
 • PGD Thái Hòa

  Số 68 đường Nguyễn Trãi, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Thành Phố Vinh
 • PGD Hưng Dũng

  Số 39 đường Nguyễn Phong Sắc,Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • PGD Trung Đô

  Số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thị Xã Cửa Lò
 • PGD Cửa Lò

  Số 16, đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Thành Phố Vinh
 • PGD Quán Bàu

  Số 58 đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • PGD Chợ Vinh

  Số 48 đường Thái Phiên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • PGD Hồng Sơn

  Số 48 đường Thái Phiên, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • PGD Số 2

  Số 205 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thị Xã Cửa Lò

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Nghệ An