Ngân hàng Vietcombank Ninh Thuận

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Ninh Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 2 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Vietcombank Ninh Thuận


  • Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm
  • PGD Tháp Chàm

    669 đường 21/8, phường Bảo An, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

  • Chi Nhánh Ninh Thuận

    Số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Ninh Thuận