Ngân hàng Vietcombank Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận

Ngân hàng VCB có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm. Trong đó có 1 chi nhánh1 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận

Vietcombank PGD Tháp Chàm
  • PGD Tháp Chàm

    Số 669 Đường 21/8, Phường Bảo An, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

  • Vietcombank Chi Nhánh Ninh Thuận
    • Chi Nhánh Ninh Thuận

      Số 47 Đường 16/4, Phường Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.