PGD Chu Lai ngân hàng Vietcombank

  • Địa chỉ: thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam
  • Số điện thoại: 0235 3571 571
  • Số điện thoại cũ: 0510 3571 571 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0235 3571 572
  • Số Fax Cũ: 0510 3571 572
  • Thông tin thêm: Phan Thanh Tùng - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Chu Lai


Các chi nhánh khác