PGD Điện Nam, Điện Ngọc ngân hàng Vietcombank

  • Địa chỉ: thôn Cẩm Sa, Xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: 0235 3947 177
  • Số điện thoại cũ: 0510 3947 177 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0235 3947 178
  • Số Fax Cũ: 0510 3947 178
  • Thông tin thêm: Đỗ Minh Hồng - Phó phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Điện Nam, Điện Ngọc


Các chi nhánh khác