Chi nhánh Vietcombank Quảng Trị

Ngân hàng ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Quảng Trị. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng VCB tại Quảng Trị chủ yếu đặt ở Thành Phố Đông Hà có 2 địa điểm, Huyện Hải Lăng có 1 địa điểm, Huyện Vĩnh Linh có 1 địa điểm, Thị Xã Quảng Trị có 1 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank Quảng Trị

Đông Hà
Quảng Trị
Hải Lăng
  • PGD Hải Lăng

    Số 10 Đường Hùng Vương, Thị Trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị.

Đông Hà
  • PGD Đông Hà

    Số 94 Quốc Lộ 9, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Vĩnh Linh
  • PGD Vĩnh Linh

    Số 09 Đường Hùng Vương, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị.

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Quảng Trị