Ngân hàng Vietcombank Đông Hà Quảng Trị

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Đông Hà. Trong đó có 1 chi nhánh1 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Đông Hà Quảng Trị

Vietcombank PGD Đông Hà
  • PGD Đông Hà

    Số 94 Quốc Lộ 9, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

  • Vietcombank Chi Nhánh Quảng Trị