Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Vietcombank Thái Nguyên

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Vietcombank Thái Nguyên


  • Huyện Phổ Yên
  • PGD PHỔ YÊN

    Tiểu khu 5, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

  • Thành Phố Thái Nguyên
  • Chi Nhánh Thái Nguyên

    Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Thái Nguyên