Chi nhánh Vietcombank Thái Nguyên

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng ngoại thương tại Thái Nguyên chủ yếu đặt ở Thành Phố Thái Nguyên có 2 địa điểm, Huyện Phổ Yên có 1 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
  • Chi Nhánh Thái Nguyên

    Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

Huyện Phổ Yên
  • PGD PHỔ YÊN

    Tiểu khu 5, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
  • PGD Hoàng Văn Thụ

    Tổ 28, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Thái Nguyên