Ngân hàng Vietcombank Phổ Yên Thái Nguyên

Ngân hàng VCB hiện có 1 chi nhánh đặt trên địa bàn Huyện Phổ Yên. Chi nhánh Ngân hàng VCB có địa chỉ ở Ngân hàng VCB

Chi nhánh Vietcombank ở Phổ Yên Thái Nguyên

Vietcombank PGD PHỔ YÊN
  • PGD PHỔ YÊN

    Tiểu Khu 5, Phường Ba Hàng, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.