Ngân hàng Vietcombank Việt Yên Bắc Giang

Ngân hàng ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Việt Yên. Trong đó có 2 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Việt Yên Bắc Giang

Vietcombank PGD KCN ĐÌNH TRÁM
  • PGD KCN ĐÌNH TRÁM

    Trụ Sở Viễn Thông Kcn Đình Trám, Xã Hoàng Ninh Và Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

  • Vietcombank PGD Khu Công Nghiệp Đình Trám