Ngân hàng Vietcombank Bắc Giang

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 2 địa điểm, Huyện Việt Yên 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Vietcombank Bắc Giang


Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Bắc Giang