Ngân hàng Vietcombank Huyện Núi Thành Quảng Nam

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Núi Thành.

  • PGD Chu Lai

    thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam