Ngân hàng Vietcombank Huyện Thăng Bình Quảng Nam

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thăng Bình.

  • PGD Thăng Bình

    Tổ 5 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam