Chi nhánh Vietcombank Lạng Sơn

Ngân hàng ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng VCB tại Lạng Sơn tập trung ở Thành Phố Lạng Sơn có 2 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn
  • Chi Nhánh Lạng Sơn

    Tầng 1 Trung tâm thương mại Phú Lộc, dự án Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Cao Lộc
  • PGD Đồng Đăng

    Số 105 đường Hoàng Văn Thụ, Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn
  • PGD Vĩnh Trại

    Số 8B đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Lạng Sơn