Chi nhánh Vietcombank Lạng Sơn

Ngân hàng ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng VCB tại Lạng Sơn tập trung ở Thành Phố Lạng Sơn có 2 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn
  • Chi Nhánh Lạng Sơn

    Tầng 1 Trung tâm thương mại Phú Lộc, dự án Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  • PGD Vĩnh Trại

    Số 8B đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Cao Lộc
  • PGD Đồng Đăng

    Số 105 đường Hoàng Văn Thụ, Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Lạng Sơn