Ngân hàng Vietcombank Lạng Sơn

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Vietcombank Lạng Sơn


  • Thành Phố Lạng Sơn
  • Chi Nhánh Lạng Sơn

    Tầng 1 Trung tâm thương mại Phú Lộc, dự án Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Lạng Sơn