Vietcombank PGD Hữu Lũng

 • Địa chỉ: Số 16A Đường Chi Lăng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn.
 • Số điện thoại: 020 5382 8228
 • Thông tin thêm: Phó trưởng phòng: Hà Thị Lan Hương
 • Trực thuộc: Chi Nhánh Lạng Sơn

Các dịch vụ tại PGD Hữu Lũng ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Hữu Lũng

Vietcombank gần PGD Hữu Lũng