Vietcombank Chi Nhánh Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 37 Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
 • Số điện thoại: 020 5385 9859
 • Số Fax: 020 5386 6555
 • Thông tin thêm: Giám đốc: Nguyễn Quang Lý

Các dịch vụ tại Chi Nhánh Lạng Sơn ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi Nhánh Lạng Sơn

Vietcombank gần Chi Nhánh Lạng Sơn