Ngân hàng Vietcombank Lào Cai Lào Cai

Ngân hàng VCB có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Lào Cai. Trong đó có 1 chi nhánh2 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Lào Cai Lào Cai

Vietcombank PGD Kim Tân
 • PGD Kim Tân

  Số 511 Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

 • Vietcombank PGD Cam Đường
  • PGD Cam Đường

   Số 502 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Lệnh, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

  • Vietcombank Chi Nhánh lào Cai
   • Chi Nhánh lào Cai

    Số 79 Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.