Vietcombank Cửa Lò Nghệ An

Ngân hàng Vietcombank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thị Xã Cửa Lò. Trong đó có 2 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Cửa Lò Nghệ An

Vietcombank Khách Sạn Hoa Đồng Tiền
  • Khách Sạn Hoa Đồng Tiền

    Số 76 Đường Bình Minh, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

  • Vietcombank PGD Cửa Lò
    • PGD Cửa Lò

      Số 16, Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.