Ngân hàng Vietcombank Bắc Giang Bắc Giang

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Bắc Giang. Trong đó có 1 chi nhánh1 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Bắc Giang Bắc Giang

Vietcombank PGD KCN Song Khê- Nội Hoàng
 • PGD KCN Song Khê- Nội Hoàng

  Khu Công Nghiệp Song Khê - Nội Hoàng,Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

 • Vietcombank PGD Hùng Vương
  • PGD Hùng Vương

   Số 179, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

  • Vietcombank PGD Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng